OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU/KLUBIE
Czesne jest płatne z góry, gotówką lub przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
84203000451110000002463460
W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwisko i imię dziecka, opłata za żłobek/klub, miesiąc.