Żłobek „Kraina Maluszka” czynny od 6:00 do 14:00

Rozkład dnia:

6.00- 8.00 przyjmowanie dzieci (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i opinii rodziców),zabawy i zajęcia indywidualne

8.00- 8.30 śniadanie

8.30- 10.00 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w bawialni lub na świeżym powietrzu
10.00- 10.30- zupa
10.30- 12.30 leżakowanie

12.30- 13.00 drugie danie
13.00- 14.00 zabawy dowolne i zorganizowane,  wydawanie dzieci.

Klub dziecięcy „Kraina Maluszka” czynny od 14:00 do 18:00

Rozkład dnia:

14.00- 14.30 – przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne
14.30- 15.00 – posiłek

15.00 – 16.00 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w bawialni lub na świeżym
powietrzu
16.00- 17.00 – zabawy i zajęcia wyciszające, zapewnienie odpoczynku dzieciom

17.00 – 18.00 – zabawy indywidualne, wydawanie dzieci.