W naszym żłobku w roku  2016/2017 dzieci będą ubezpieczone w InterRisk

Ubezpieczenie jest dobrowolne, jednorazowe, obejmuje całą dobę i trwa rok od daty ubezpieczenia.