W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczne.