Żłobek a  Choroby

Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie zdrowego Dziecka.

Nie przyprowadzamy Dzieci, które:

  • są przeziębione lub chore
  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii)
  • są w trakcie leczenia antybiotykowego
  • mają inne objawy, znamiona przeziębienia lub choroby

Przeziębienie powstałe w czasie pobytu Dziecka w Żłobku

Obowiązkiem opiekunów jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców, jeśli stwierdzi , że Dziecko źle się czuje.
Obowiązkiem Rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór Dziecka, jeśli Opiekun stwierdzi, że Dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.

Dziecko a choroba

W przypadku choroby Dziecka niezwłocznie zawiadamiamy Rodzica o zaistniałej sytuacji i prosimy o jak najszybsze odebranie Malucha ze Żłobka.

W przypadku zaistnienia wypadku w pierwszej kolejności zapewniamy opiekę poszkodowanemu dziecku, informujemy rodzica oraz wzywamy fachową pomoc medyczną.
Na terenie placówki znajduje się apteczka, wyposażona w artykuły pierwszej pomocy oraz wyznaczone są osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wyjścia na spacery

Na zewnątrz wychodzimy codziennie chyba, że wieje silny wiatr, pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca temperatura jest niższa od – 10o C, na placu zabaw są kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko zaistnieją inne warunki pogodowe niesprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
Dziecko przyprowadzone do Żłobka z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dziecko może pozostać w sali, jeśli pojawiają się pierwsze oznaki choroby, przeziębienia lub gorączka.